Aansprakelijkheidsverklaring:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 par. 1 TMG (Telemediengesetz) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Dit doet geen afbreuk aan verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk op het moment dat kennis wordt genomen van een concrete wetsovertreding. Wanneer dergelijke inbreuken bij ons bekend worden, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. De desbetreffende aanbieder of beheerder is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. De gelinkte websites zijn bij het aanmaken van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op dat moment werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht
Door de websitebeheerders vervaardigde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de auteur cq. fabrikant is gegeven. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privédoeleinden en niet voor commercieel gebruik. Als de inhoud op deze website niet door de beheerder is samengesteld, worden de auteursrecht van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

Gegevensbescherming
Gebruik door derden van de contactgegevens gepubliceerd in het kader van de juridische informatie voor toezending van ongevraagde reclame en informatie wordt hiermee uitdrukkelijk verworpen. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal - bijvoorbeeld in de vorm van spam - juridische stappen te ondernemen.